Styrelse


Styrelsen för Humanisterna Kalmar 2018
Fredrik Ahlgren - ordförande.

Invald 2013. Omval mars 2017 och då även vald till ordförande efter Nina Cederberg. Ofrivilligt döpt och lämnade kyrkan på min 18-års dag. Har under vuxna år mer aktivt intresserat mig för vetenskap och därmed den vetenskapliga skepticismen. Är av åsikten att vidskepelse är av ondo och mitt engagemang i Humanisterna grundar sig i kampen för ett mer upplyst samhälle. Hitchens är min förebild.


Lennart Pettersson - kassör

Invald 2014. Omval mars 2018. Vetenskaplig skeptiker och ateist, jag började fundera på de orimliga berättelserna i bibeln under min uppväxt men det var inte förrän i vuxen ålder jag kom i kontakt med Humanisterna. Deras idéprogram tilltalade mig direkt. Jag är nog lite nördig när det gäller astronomi och rymdfart.


Niklas Cedergren

Invald 2015. Omvald 2017. Folkbildningsivrare som ogillar pseudovetenskap, alternativmedicin och alternativa fakta. Gillar evidensbaserad vetenskap, upplysning och sekularism.


Christian Willhelmsson

Invald 2018. Presentation kommer


Carl Gustaf Olofsson

Invald 2011. Omvald 2018. Frikyrklig uppväxt, hoppade av i tonåren. Ett engagerat förhållande till våra grundläggande existentiella livsfrågor från ett sekulärt, ateistiskt perspektiv. Grundutbildning för blivande psykologer i början på 1970-talet men blev brevbärare. Pensionär. (Video: Därför är jag medlem i Humanisterna, Driver "Gustafs videoblogg" och webbplatsen "Språk, tro och religion")


Elin Johansson

Invald 2017. Mitt engagemang grundar sig i att Humanisterna ser på mänskliga rättigheter och skyldigheter på samma sätt som jag. Jag är utbildad socionom och arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen. Humaniora är mitt stora intresse och hur och varför organisationer genomför sina arbetsuppgifter.


Anders Ingvarsson

Invald 2017. Agronom och pensionerad lantbrukslärare som lämnat svenska kyrkan under senare år. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (ev. kompletterad med mänskliga skyldigheter) och tron på ett demokratiskt styrelseskick utgör viktiga grundstenar i mitt liv. Jag fascineras stort av naturens mångfald och tror på öppenhet och en för alla tillgänglig vetenskap och forskning. Folkbildning, sekulära ceremonier och frågor kring livets slutskede ser jag som extra intressanta att jobba med. 


Styrelsen för Humanisterna Kalmar 2017
Fredrik Ahlgren - ordförande.

Invald 2013. Omval mars 2017 och då även vald till ordförande efter Nina Cederberg. Ofrivilligt döpt och lämnade kyrkan på min 18-års dag. Har under vuxna år mer aktivt intresserat mig för vetenskap och därmed den vetenskapliga skepticismen. Är av åsikten att vidskepelse är av ondo och mitt engagemang i Humanisterna grundar sig i kampen för ett mer upplyst samhälle. Hitchens är min förebild.


Lennart Pettersson - kassör

Invald 2014. Omval mars 2016. Vetenskaplig skeptiker och ateist, jag började fundera på de orimliga berättelserna i bibeln under min uppväxt men det var inte förrän i vuxen ålder jag kom i kontakt med Humanisterna. Deras idéprogram tilltalade mig direkt. Jag är nog lite nördig när det gäller astronomi och rymdfart.


Niklas Cedergren

Invald 2015. Omvald 2017. Folkbildningsivrare som ogillar pseudovetenskap, alternativmedicin och alternativa fakta. Gillar evidensbaserad vetenskap, upplysning och sekularism.


Björn Brändewall - sekreterare

Invald 2014. Omvald 2016. Presentation kommer


Carl Gustaf Olofsson

Invald 2011. Omvald 2016. Frikyrklig uppväxt, hoppade av i tonåren. Ett engagerat förhållande till våra grundläggande existentiella livsfrågor från ett sekulärt, ateistiskt perspektiv. Grundutbildning för blivande psykologer i början på 1970-talet men blev brevbärare. Pensionär. (Video: Därför är jag medlem i Humanisterna, Driver "Gustafs videoblogg" och webbplatsen "Språk, tro och religion")


Elin Johansson

Invald 2017. Mitt engagemang grundar sig i att Humanisterna ser på mänskliga rättigheter och skyldigheter på samma sätt som jag. Jag är utbildad socionom och arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen. Humaniora är mitt stora intresse och hur och varför organisationer genomför sina arbetsuppgifter.


Anders Ingvarsson

Invald 2017. Agronom och pensionerad lantbrukslärare som lämnat svenska kyrkan under senare år. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (ev. kompletterad med mänskliga skyldigheter) och tron på ett demokratiskt styrelseskick utgör viktiga grundstenar i mitt liv. Jag fascineras stort av naturens mångfald och tror på öppenhet och en för alla tillgänglig vetenskap och forskning. Folkbildning, sekulära ceremonier och frågor kring livets slutskede ser jag som extra intressanta att jobba med. 

Överst från vänster:
Fredrik Ahlgren, Björn Brändewall, Anders Ingvarsson, Lennart Pettersson

Nederst från vänster:
Elin Johansson, Carl Gustaf Olofsson, Niklas Cedergren

Styrelsen för Humanisterna Kalmar 2016


Nina Cederberg - ordförande
Omval mars 2015. Insåg att jag var humanist i samband med konfirmationsundervisningen i kyrkan, hoppade av denna och konfirmerade mig humanistiskt istället. Har varit handledare på humanistiska konfirmationsläger och håller i humanistiska barnvälkomnanden. Jobbar som läkare och har ett stort intresse för medicinetiska frågor.
Fredrik Ahlgren - sekreterare
Omval mars 2015. Ofrivilligt döpt och lämnade kyrkan på min 18-års dag. Har under vuxna år mer aktivt intresserat mig för vetenskap och därmed den vetenskapliga skepticismen. Är av åsikten att vidskepelse är av ondo och mitt engagemang i Humanisterna grundar sig i kampen för ett mer upplyst samhälle. Hitchens är min förebild.
Lennart Pettersson - kassör
Omval mars 2016. Vetenskaplig skeptiker och ateist, jag började fundera på de orimliga berättelserna i bibeln under min uppväxt men det var inte förrän i vuxen ålder jag kom i kontakt med Humanisterna. Deras idéprogram tilltalade mig direkt. Jag är nog lite nördig när det gäller astronomi och rymdfart.

Niklas Cedergren 
Invald mars 2015. Skeptiker som värnar sekulära värden och mänskliga rättigheter. Skriver för debattmagasinet Bright, spanar fåglar och citerar gärna Hitchens.

Björn Brändewall 
Omval mars 2016. Presentation kommer

Carl Gustaf Olofsson
Omval mars 2016. Frikyrklig uppväxt, frälst och döpt vid 10, hoppade av i tonåren. Ett engagerat förhållande till våra grundläggande livsfrågor från ett sekulärt perspektiv. Grundutbildning för blivande psykologer i början på 1970-talet men blev brevbärare. Pensionär. (Video: Därför är jag medlem i Humanisterna, Driver "Gustafs videoblogg" och webbplatsen "Språk, tro och religion")

Henrik Brosenius 
Omval mars 2015. Skeptiker, ateist och dataingenjör som intresserat mig för all form av villfarelser och dess inverkan på samhället, i såväl stort och smått. Döpt och konfimerad men gick ur kyrkan i 20-års åldern efter att ha läst Douglas Adams och Richard Dawkins.


Humanisterna Kalmars styrelse 2014

Från vänster främre raden: Björn Brändevall,
Mikael Svanholm, Nina Martinsen, Carl Gustaf Olofsson,
 Lennart Pettersson. Bak: Henrik Brosenius
och Fredrik Ahlgren.
Fotot är en avancerad selfie. Björn knäpper med Fredriks mobil.
Det är taget i samband med styrelsemötet
den 29 april på Sjöfartshögskolan.
Humanisterna Kalmars styresle 2013


-
-

Humanisterna Kalmars styrelse 2012.