På gång

Pub

Måndagen den 2 oktober 2017.
Vanligtvis första måndagen i månaden!
Pub: Park Hermina (Gamla Byttan). Vägg i vägg med Kalmar Konstmuseum
Tid: Klockan 17 och framåt.

Måndagen den 25 september.
"Einstein – troende, agnostiker eller ateist?” 

Föreläsning och samtal
med idéhistorikern Per Sundgren.


Tid: Måndagen den 25 september, kl 18.
Plats: Kalmar Stadsbibliotek
Affisch i pdf-format:

Se vidare i blogginlägg!
Torsdagen den 16 november. 
"Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt?”
Föreläsning och samtal 
med
filosofen Cathrine Felix. Cathrine Felix doktorerade i praktisk filosofi 2015 i Lund. Hon är sedan våren 2017 verksam i Oslo. Hon har medverkat ett flertal gånger i Filosofiska rummet och är medlem i Human-Etisk forbund i Norge 
Tid: Torsdagen den 16 november 2017, kl 18.
Plats: Kalmar Stadsbibliotek  
PS: Denna torsdag är tillika Filosofins dag som alltid infaller tredje torsdagen i november. 
Affisch i pdf-format!

Båda föreläsningarna är ett samarbete mellan Humanisterna Kalmar, Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/ÖlandInfo om de Filosofiska caféerna! 

De filosofiska caféerna har upphört i den form de haft. Vi hoppas att det är frågan om en paus. Sedan februari 2015 har det genomförts 11 filosofiska caféer i Byteaterns trevliga fik. Det har varit spännande, stimulerande och uppskattats av många. Antalet deltagare har varierat mellan 12 och 40 personer. Det har varit ett samarbete mellan Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar. Humanisterna Kalmar har haft huvudansvaret och med Carl Gustaf Olofsson som drivande. Byteatern behöver se om sitt hus och behöver en mer öppen kalender när det gäller lokaler och har därför tillsvidare sagt upp samarbetet. Byteatern ska ha stort tack för förtroendet, generositeten och samarbetet under den tid som varit. Utan Byteaterns positiva välvilja så hade dessa caféer aldrig kommit till stånd. Det har också varit mycket värdefullt med deras inarbetade marknadsföringskanaler.

Den är en öppen frågan om det är möjligt att hitta en form för en fortsättning under nya premisser. Det handlar om möjliga lokaler som helst bör vara gratis. Det handlar också om att Carl Gustaf Olofsson som hitintills fixat det mesta vill minska sitt ansvar och sina åtaganden. Det handlar om nya premisser för marknadsföring. Kanske bör det bildas en förening typ "Föreningen Filosofiska caféer i Kalmar" där såväl föreningar som privatpersoner kan vara med. Kanske ska man lägga upp konceptet som DocLounge (dokumentärfilmsföreningen i Kalmar), dvs man bestämmer inte datum, lokal och ämne långt i förväg. När man har ett intressant ämne, en inledare som kan ett visst datum så jagar man en lokal. Och man kan ha som ambition att ordna tre filosofiska caféer på hösten och fyra på våren. Men med detta öppna koncept kan det bli färre och det kan bli fler.

Om man är en förening så kan man skapa grupper som hittar på ett ämne man är intresserade av och tar kontakt med möjliga inledare. Och man kan då kanske också ha en speciell lokalgrupp som inventerar Kalmar och tar sonderande kontakter vad gäller intresse och möjligheter. Vill vi fixa egen fika så löser vi det på olika sätt från gång till gång. Och då kanske med olika fikagrupper.

Det kommer att inbjudas till en öppen träff för de som vill att det ska bli en fortsättning och som på något sätt är beredda att ta större eller mindre ansvar för att sköta verksamheten. Det blir på något fik i Kalmar. Typ kl 10 en lördag. Inbjudan kommer att gå ut till de som finns med på epostlistan för de filosofiska caféerna. För den som vill anmäla sig hittar man epostlistan under fliken "Filosofiska caféer".


Epostlista!

Nedan finns ett formulär till en epostlista där man kan anmäla sig om man som nyfiken icke-medlem vill ha information om Humanisterna Kalmars öppna arrangemang. Och det är dom flesta. När man får ett infomail kan man alltid välja att avregistrera sig om man inte längre vill ha infomail. Om man bara vill ha information om Filosofiska caféer så kan man anmäla sig till den epostlista som finns under fliken "Filosofiska caféer".

Om du vill ha aktuell information är du välkommen att anmäla dig till Humanisterna Kalmars epostlista.

* Nödvändig uppgift
-

Medlemstidningen Humanisten 

Medlemstidningen Humanisten kommer ut med 4 nummer om året. Den kom ut med sitt första nummer våren 2015. Den är arvtagare till tidigare Humanistinfo. Vill man som medlem ha den som papperstidning måste man meddela detta till förbundet. Man får den annars som pdf-fil via mail. Planen är att den ska komma ut med 4 nummer om året när all kringplanering kommit på plats.

Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar, har bidragit med artiklar i nr 1/2015 - "Döden. En ateistisk betraktelse",  i nr 4/2015 - "Mystik och medvetenhet" och i nr 1/2017 - "Den sekulära andligheten - ateistiska perspektiv". Kjell Sundberg, medlem i Humanisterna Kalmar, har bidragit med en artikel i nr 2/2016. Rubrik: "Att tro eller inte tro och att spela eller inte spela fotboll". På sidan 31 i samma nummer kan man läsa två recensioner av "Ceremonier i livet". Det är en viktig bok som ger förslag på hur man kan lägga upp borgerliga, sekulära ceremonier kring barnvälkomnande, vuxenblivande, vigsel och begravningar.

I nr 3/2016 finns inledningen till det filosofiska caféet den 18 maj 2016 av Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi. Det filosofiska caféets tema var Förlåtelse. På grund av en redaktionell miss står det ingenting om denna Kalmarram kring denna text.


2015.
Nr 1 kan laddas ner här som pdf-fil 
Nr 2 kan laddas ner här som pdf-fil  (augusti 2015)
Nr 3 kan laddas ner här som pdf-fil  (oktober 2015)
Nr 4 kan laddas ner här som pdf-fil  (december 2015) 

2016. 

Nr 1 kan laddas ner här som pdf-fil (februari 2016) 
Nr 2 kan laddas ner här som pdf-fil (maj 2016) 
Nr 3 kan laddas ner här som pdf-fil (september 2016)  
Nr 4 kan laddas ner här som pdf-fil (december 2016)

2017.
 

Nr 1 kan laddas ner här som pdf-fil (februari 2017) 
Nr 2 kan laddas ner här som pdf-fil (maj 2017)
Nr 3 kan laddas ner här som pdf-fil (september 2017)
Återkommande

Pubkvällar.

Vi träffas under enkla former på någon av Kalmars pubar den första måndagen varje månad. Det kan ske avvikelser från måndagskonceptet. Niklas Cedergren är huvudansvarig. Det har under flera år varit på Satan i Gatan på Larmgatan. Men dom håller numera stängt på måndagar. Så från vårvinter 2017 håller vi till i Park Hermina vägg i vägg med Kalmar konstmuseum. 

Filosofiska caféer. 

I samarbete med Byteatern och ABF Östra Småland och Öland bjöd vi under ett och ett halvt år in till återkommande Filosofiska caféer. Det första var den den 18 februari 2015 och det blev totalt 11 Filosofiska caféer innan vi tog paus. Vi vet inte om de kommer att tas upp igen. (Se info ovan!)
Innan vi började med de filosofiska caféerna hade vi under ett par år regelbundet återkommande samtalskvällar.

Arrangemang. 

Några gånger om året har vi ett större arrangemang med inbjudna föreläsare och diskussion. Alla arrangemang videofilmas, ofta gör vi även intervjuer. Dessa finns under fliken "Video".

Den 12 maj 2016 besökte professor Dan Larhammar Kalmar och höll en föreläsning om alternativmedicin. Se vidare under fliken "Video".

Den 10 december 2015 höll Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa, ett föredrag om dödshjälp i Sjöfartshögskolans aula. Se vidare! Det följdes upp med en föreläsning i Kalmar Stadsbibliotek med författaren och journalisten Inga-Lisa Sangregorio den 12 april 2016.

Den 19 oktober 2015 hade vi ett välbesökt arrangemang på Kalmar Stadsbibliotek med tre professorer som samtalade utifrån rubriken "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv."  Se vidare!

Den 13 juni 2015 höll Vera Lanäng en föreläsning på Hanssons krog under rubriken "Att växa upp i en sekt. Och att lämna den". Hon berättade personligt om sin uppväxt i Jehovas Vittnen och den svåra processen att bryta upp. Video finns under fliken video.

Den 18 oktober 2014 arrangerade vi en skoldag med tre gästföreläsare. Se vidare under fliken video. Under maj 2014 hade vi två föreläsningar i Sjöfartshögskolans aula. "Därför har kreationisterna fel!" den 5 maj av Mattias Larsson, docent i ekologisk biokemi och "Hedendom för humanister" av Andreas Creutz. Den 27 november 2013 höll Förbundet Humanisternas ordförande, Christer Sturmark, ett föredrag i Sjöfartshögskolans aula. Rubriken var: "Religionen i politiken och politiken i religionen". Samtliga föredrag är videofilmade och hittas under fliken "Video" här på bloggen.

Den 16 oktober 2013 hade vi ett välbesökt arrangemang på Kalmar konstmuseum med rubriken "Ateismfilosofi - finns den? Behövs den?" Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi, som introducerat begreppet ateismfilosofi i Sverige höll föreläsning. Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, fungerade som granskande samtalspartner - och moderator. Man kan läsa mer om arrangemanget på bloggen "Fullsatt bibliotek på Kalmar konstmuseum". Arrangemanget genomfördes i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd från ABF Östra Småland. Föredraget videofilmades och hittas under fliken "Video" här på bloggen

Maj 2013 arrangerade vi en föreläsning med Anders Hesselblom med rubriken "Ateism - en öppen föreläsning". Vi höll då till i Sjöfartshögskolans aula. Föredraget och frågestunden videofilmades och finns på Youtube. Man kan läsa mer om arrangemanget i bloggen "Dagen efter"

I samarbete med Kalmar Konstmuseum och ABF i Kalmar län bjöd Humanisterna Kalmar hösten 2012 in till föredrag och frågestund/samtal med praxisfilososfen Tulsa Jansson. Rubrik: "Det existentiella samtalet i vardag och vård". Se också bloggen "Spännande kväll på Kalmar Konstmuseum". Föredraget videofilmades och finns på YouTube.
Hösten 2010 var Humanisternas ordförande Christer Sturmark här och debatterade med ölandsprästen Dag Sandahl. Hösten 2011 höll filosofiprofessorn Per Bauhn föredrag i vår regi. Båda dessa gånger har vi varit i Stagneliusskolans aula.


ARKIV.


2017.


Pridefestivalen i Kalmar

Lördagen den 9 september 2017.
Kom och delta i manifestationen.
Se vidare Facebookevenemanget!Medlemsträff lördagen den 13 maj
på Kullzénska Cafeét


Är du ny i Humanisterna? Eller vet du någon som är intresserad av förbundet? Ta chansen att få veta lite mer om oss, prata om humanism och om vad du vill få ut av ditt medlemskap - eller bara få snacka med likasinnade. Vi kommer att sitta med flera personer från Kalmarhumanisternas styrelse.
Vi bjuder på en kaffe eller thé till alla som sätter sig vid vårt bord.
Bjud gärna in någon som du tror kan vara intresserad! Man behöver inte vara medlem för att komma.
Dag: Lördagen den 13 maj

Tid: kl 10 - 13.Facebookevent.


Årsmöte söndagen den 12 mars 

Dag: Söndagen den 12 mars
Plats: Biblioteket på Kalmar konstmuseum.
Tid: 13.00.

Se vidare i blogginlägg!
Där finns även årsmöteshandlingar att ladda ner som pdf-filer.
Välkomna!


2016.

Öppen föreläsning onsdagen den 9 november.

Rubrik: Samarbete - människans väg till framgång.

Blev tyvärr inställt på grund av snöoväder i Stockholm. Vi hoppas att det blir läge för denna föreläsning någon gång till våren.Onsdagen den 9 november får vi besök av Patrik Lindenfors. Han är forskare med kulturell evolution som specialitet. Han är också författare, flitig debattör och medlem i Humanisternas förbundsstyrelse.
Tid: kl 18.
Plats: Linnéuniversitetet Kalmar, Västergård. Sal N2007, Smålandsgatan 26E,
Affisch i pdf-format kan laddas ner och skrivas ut!
Facebookevent!
Inget inträde!
Alla är välkomna!Föreläsning torsdagen den 3 november.

Rubrik: "1600-talets Sverige under europeisk idéinfluens”

Torsdagen den 3 november håller Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria, föreläsning på Teatervallen i Kalmar i Humanisterna Kalmars regi. Det är under veckan ”Ljus på kultur” och ingår i Kalmars historievecka 2016 på temat "Möt stormaktstiden i Kalmar". Program för historieveckan se vidare!
Tid: 19.30
Plats: Teatervallen
Inträde: 50 kr
Affisch i pdf-format kan laddas ner och skrivas ut!
Alla är välkomna!

Vidare information om föreläsning finns i ett blogginlägg!
Facebookevent!


Medlemsträff den 29 oktober
på Kullzénska Cafeét


Är du ny i Humanisterna? Eller vet du någon som är intresserad av förbundet? Ta chansen att få veta lite mer om oss, prata om humanism och om vad du vill få ut av ditt medlemskap - eller bara få snacka med likasinnade. Vi kommer att sitta med flera personer från Kalmarhumanisternas styrelse.
Vi bjuder på en kaffe eller thé till alla som sätter sig vid vårt bord.
Bjud gärna in någon som du tror kan vara intresserad! Man behöver inte vara medlem för att komma.
Dag: Lördagen den 29 oktober
Tid: kl 10 - 13.Facebookevent.Välkomstmässan Linnéuniversitetet

Onsdagen den 14 september är det dags för Linnéuniversitetets årliga välkomstmässa i Kalmar Sporthall på Smålandsgatan 21. Humanisterna Kalmar är på plats i Kalmar. Kom gärna prata och kolla in våra kvadratmetrar. Välkommen!!!Prideparaden i Kalmar

Lördagen den 10 september så är det Prideparad i Kalmar. Samling kl 13. Avmarsch kl 14.
Humanisterna Kalmar ställer upp under nedanstående banderoll. Den ska vara på plats senast 13.15.
Paraden avslutas på Larmtorget med artistuppträdanden.

Om man är tidigt ute kan det finnas chans att mot självkostnadspris köpa en nyfixad T-shirt. 
På baksidan finns Humanisternas logga. Framsidan är hemlig!