Filosofiska caféer


Kommer de Filosofiska caféerna att upphöra? 

Filosoficafé nr 11 den 18 maj var inte bara vårens sista filosofiska café, det var även det sista i den form de haft. Sedan februari 2015 har det genomförts 11 filosofiska caféer i Byteaterns trevliga fik. Det har varit spännande, stimulerande och uppskattats av många. Antalet deltagare har varierat mellan 12 och 40 personer. Det har varit ett samarbete mellan Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar. Humanisterna Kalmar har haft huvudansvaret och med Carl Gustaf Olofsson som drivande.

Byteatern behöver se om sitt hus och behöver en mer öppen kalender när det gäller lokaler och har därför tillsvidare sagt upp samarbetet. Byteatern ska ha stort tack för förtroendet, generositeten och samarbetet under den tid som varit. Utan Byteaterns positiva välvilja så hade dessa caféer aldrig kommit till stånd. Det har också varit mycket värdefullt med deras inarbetade marknadsföringskanaler.

Den är en öppen fråga om det finns tillräckligt med engagemang och intresse för att hitta en form för en fortsättning under nya premisser. Det handlar om möjliga lokaler som helst bör vara gratis. Det handlar om att Carl Gustaf Olofsson som hitintills fixat det mesta vill minska sitt ansvar och sina åtaganden. Det handlar om nya premisser för marknadsföring. Kanske bör det bildas en förening typ "Föreningen Filosofiska caféer i Kalmar" där såväl föreningar (gärna föreningar/institutioner som har lokaler) som privatpersoner kan vara med. Kanske ska man lägga upp konceptet som DocLounge (dokumentärfilmsföreningen i Kalmar), dvs man bestämmer inte datum, lokal och ämne långt i förväg. När man har ett intressant ämne, en inledare som kan ett visst datum så jagar man en lokal. Och man kan ha som ambition att ordna tre filosofiska caféer på hösten och fyra på våren. Men med detta öppna koncept kan det bli färre och det kan bli fler.

Om man är en förening så kan man skapa grupper som hittar på ett ämne man är intresserade av och tar kontakt med möjliga inledare. Man kan ha en speciell lokalgrupp som inventerar Kalmar och tar sonderande kontakter vad gäller intresse och möjligheter. Vill vi fixa egen fika så löser vi det på olika sätt från gång till gång. Och då kanske med olika fikagrupper. Eller håller man till på ställen där man köpa fika - eller en öl.

Det kommer att inbjudas till en öppen träff för de som vill att det ska bli en fortsättning och som på något sätt är beredda att ta större eller mindre ansvar för att sköta verksamheten. Det blir på något fik i Kalmar. Typ kl 10 en lördag. Inbjudan kommer att gå ut till de som finns med på epostlistan för de filosofiska caféerna. För den som vill anmäla sig hittar man epostlistan längre ner på denna sida.

Om man har synpunkter.
Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar, är än så länge kontaktperson och huvudansvarig. Han nås på telefon 0730-764530 eller via mail på carl.g.olofsson@gmail.com. Man kan också maila filosofiskacafeerkalmar@gmail.com.Filosofiska Caféer våren 2016
på Byteaterns café


Affisch i pdf för Filosoficafé nr 10 - 20 april.
Se vidare!
Facebookevent!

Affisch i pdf för Filosoficafé nr 11 - 18 maj.


De filosofiska caféerna i Kalmar rullar vidare efter premiäråret och sammanlagt 7 filosofiska caféer under våren och hösten 2015. Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar bjuder in till fyra filosofiska samtal i Byteaterns Café våren 2016.
Onsdagar: 17 februari, 16 mars, 20 april och 18 maj.
Blogg efter premiären med det första filosofiska caféet.

Upplägg för varje träff. Fiket öppnar 17.40. Då finns också enkel fika tillgänglig för 20 kr. Kaffe, te eller cider, osötat surdegsbröd, såväl ljust som mörkt. Smör och ost, ärthummus för veganer och för den som är nyfiken på nyheter. Vi kör igång senast 18.05 med en kort presentation av de filosofiska caféerna och upplägget.  Inledning. Därefter lämnas ordet till kvällens inledare. Smågrupper. Efter inledningen delar vi upp oss i smågrupper genom att alla slumpvis får en siffra. Riktmärket är fem personer i varje grupp. Denna del varar 30 - 40 minuter. Storgrupp. Sedan går vi en runda där varje grupp får dela med sig av några tankar till hela gruppen. Sedan blir det ett öppet samtal där hela storgruppen deltar. Riktmärket är att denna del ska få minst 40 minuter och att vi sätter punkt 19.55. Sedan är det utrymme för improviserat efterprat och att tömma det som eventuellt är kvar på fikafaten till 20.20 medan det diskas och plockas ihop.

Filosofiskt café nr 8, onsdagen den 17 februari. Tema: Beroende - jämställdhet - gemenskap.
Utgångspunkter för samtalet är Erik Gandinis dokumentärfilm "The Swedish theory of Love" och Lars Trägårdhs och Henrik Berggrens bok "Är svensken människa. Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige". Se vidare!


Omslagsbilden till Sara Hultqvists doktorsavhandling
och icke-kontakt vid förtidspension för unga. (2014).
Illustrationen är gjord av Beatrize Bäckström.  
Filosofiskt café nr 9, onsdagen den 16 mars.

Tema: ARBETE - MÄNNISKOVÄRDE - MEDBORGARLÖN.

Affisch i pdf-format för utskrift.
Affisch i jpg-format för mail och webb.


För de flesta är arbetet en viktig källa för upplevelserna av identitet, sammanhang och mening. Samtidigt är ett växande antal människor i det närmaste chanslösa att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Vad händer med oss när vi fastnar i sjukdom, arbetslöshet och arbetsmarknads-ågärder. Kan vi bidra till samhället utan att vara i reguljärt arbete som anställda? Finns det slumrande kreativa resurser som skulle kunna utvecklas om medborgarlön ger basal 
försörjningstrygghet? Har vi råd? Skulle det kunna bli till gagn för samhället? Kom till Byteatern och diskutera!


Sara Hultqvist, fil.dr i socialt arbete, inleder. I början på året lämnade hon sitt lärarjobb på Linnéuniversitetet i Växjö och tillträdde en tjänst på Nordens Välfärdscentrum.
Facebookevent!Hur ska vi leva?
Filosofiskt café nr 10, onsdagen den 20 april.
Stagneliusskolans filosofielever/lärare är ansvariga för detta café.
Tema: Hur ska vi leva?
Filosofin har genom seklerna brottats med frågan om det som kan kallas ’livskvalitet’. I antiken var ’dygder’ och ’fulländning’ av personligheten viktiga, under medeltiden var ett ’kristet liv’ idealet och från upplysningen var det ’förnuftet’ som skulle leda livet rätt. Under modern tid har ideal som ‘solidaritet’, ‘självförverkligande’ och ‘autenticitet’ lyfts fram. Vilka värden ska leda våra liv i framtiden?


Blivande studenter och filosofilärare från Stagneliusskolan ansvarar för kvällens ämne. De inleder diskussionen med sina tankar kring ämnet och samlar ihop avslutande reflexioner. Förhoppningsvis går vi hem lite tryggare.

Vi öppnar fiket 17.40, börjar 18.05 och håller sikte på att avsluta 19.55 och man kan efterprata till 20.20 då vi låser.
Affisch i pdf för Filosoficafé nr 10


Filosofiskt café nr 11, onsdagen den 18 maj.
Tema: Att förlåta eller icke förlåta.
Affisch i pdf-format finns att ladda ner och sätta upp där man så vill.

Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; så sägs i den kristna bönen Fader vår. Uppmaningen att alltid förlåta är en väsentlig del av kristendomen. Hur ska då sekulära humanister se på förlåtelse? Ska vi betrakta förlåtelse som något oviktigt? Eller ska vi kanske tvärtom – utan föreställningen om en allförlåtande gud inom hörhåll – se mellanmänsklig förlåtelse som än viktigare än tidigare? Finns det förlåtelse som läker? Finns det förlåtelse som är manipulativ? Kom till Byteatern och diskutera!

Ingvar Johansson, inleder. Han är professor emeritus i teoretiskt filosofi och har många strängar på sin lyra. Vetenskapsfilosofi, ontologi, politisk filosofi och livsåskådningsfilosofi. För Kalmar har han gjort sig känd för två tidigare framträdanden. Hösten 2013 höll han en föreläsning om "ateismfilosofi". Han var en av de tre professorerna som samtalade under rubriken "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv" i höstas på Kalmar Stadsbibliotek.

Ramen. 
Vi öppnar fiket 17.40, börjar 18.05 och håller sikte på att avsluta 19.55 och man kan sedan ta det lugnt och efterprata till 20.20 då vi låser.
Mer information om temat för de enskilda träffarna kommer förhoppningsvis senast två veckor innan den aktuella träffen. Då ska det även finnas såväl affisch som en färsk blogg med information. Även ett Facebookevent ska då vara på plats. Vi har startat en maillista för de som är intresserade av de Filosofiska caféerna.

Inget inträde!
Alla är välkomna!

Epostlista.
Om du vill ha aktuell information om kommande
Filosofiska caféer så kan du anmäla dig här. Du får ett mail till den uppgivna epostadressen där du måste bekräfta att du vill vara med på listan.  View previous campaigns.


Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar, är kontaktperson och huvudansvarig. Han nås på telefon 0730-764530 eller via mail på carl.g.olofsson@gmail.com. Man kan också maila filosofiskacafeerkalmar@gmail.com.   


Arkiv 2
Filosofiska Caféer hösten 2015
på Byteaterns café

Byteatern, ABF Östra Småland/Öland och Humanisterna Kalmar bjuder in till tre filosofiska samtal i Byteaterns Café hösten 2015. Intresset för vårens filosofiska caféer var över förväntan. Vi var mellan 35 och 40 personer varje gång.Onsdagar: 2 september, 7 oktober, 18 november.
Plats: Byteaterns café (Barlastgatan 8, Kalmar)
Tid: kl 18 - 20. Caféet öppnar 17:40. Vi stänger lokalen 20.20
Enkel fika: 20 kr.


Blogg: Fyrtio personer på första filosofiska caféet på Byteatern.
Blogg: Filosoficafé nr 5 onsdagen den 2 september på Byteatern.
Blogg: Filosoficafé nr 6 onsdagen den 7 oktober på Byteatern
Blogg: Filosoficafé nr 7 onsdagen den 18 november på Byteatern

Affischer i pdf-format: Skriv gärna ut och sätt upp. De kan skrivas ut i A3 eller A4.
Affisch 1 hösten 2015: Övergripande för höstsäsongen.
Affisch 2 hösten 2015: Filosoficafé nr 5 den 2 september.
Affisch 3 hösten 2015: Filosoficafé nr 6 den 7 oktober.
Affisch 4 hösten 2015: Filosoficafé nr 7 den 18 november.Övergripande tema: Filosofi för en hållbar global framtid

Vi fortsätter med samma övergripande tema som under våren. Den är till för att ge skärpa och grundriktning på livets stora frågor om meningen, döden, ett gott liv, mod, rädsla, kunskap visavi övertygelser, tilliten respektive bristen på tillit till våra viktiga livssammanhang, vårt ansvar, livets storhet och litenhet, jordens framtid, vad den växande kunskapen om mikro- och makrokosmos betyder för oss etc.

Sedan har varje träff ett huvudtema. Som bränsle för diskussionen kommer det att hållas en inledning på max 15 minuter kring kvällens huvudtema.

Mer information om temat för de enskilda träffarna kommer förhoppningsvis senast två veckor innan den aktuella träffen.


Upplägg för varje träff. Fiket öppnar 17.40. Då finns också enkel fika tillgänglig. Vi kör igång senast 18.05 med en kort presentation av de filosofiska caféerna och upplägget. Inledning. Därefter lämnas ordet till kvällens inledare. Smågrupper. Efter inledningen delar vi upp oss i smågrupper genom att alla slumpvis får en siffra. Riktmärket är fem personer i varje grupp. Denna del varar 30 - 40 minuter. Storgrupp. Sedan går vi en runda där varje grupp får dela med sig av några tankar till hela gruppen. Sedan blir det ett öppet samtal där hela storgruppen deltar. Riktmärket är att denna del ska få minst 40 minuter och att vi sätter punkt 19.55. Sedan är det utrymme för improviserat efterprat och att tömma det som eventuellt är kvar på fikafaten till 20.20 medan det diskas och plockas ihop.

Den 2 september är temat "Vad är vårt gemensamma mänskliga - bortom kultur, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning?Inledning av Carl Gustaf Olofsson, medlem i styrelsen för Humanisterna Kalmar och huvudansvarig för de Filosofiska caféerna. Han driver webbplatsen ”Språk, tro och religion” och bloggar på ”Gustafs videoblogg”. Facebookevent.

Den 7 oktober är temat "Fantasi och berättelser - flykt, destruktivitet, andrum, kreativ kraft?Kvällen inleds av Piia Posti, lektor i litteraturvetenskap och forskare vid Linnéuniversitetet. Hon har forskat på reseberättelsen som en kritisk röst i den globala debatten, som hos Sven Lindqvist och "Utrota varenda jävel". Nu skriver hon om gestaltningen av det främmande och exotiska i barn- och ungdomslitteratur. Facebookevent.

Den 18 november. Tema: "Djurprodukter som mat? Ett samtal om djurrätt, etik och klimatpåverkan". Som ett inslag kommer vi också att på ett eller annat sätt att uppmärksamma Unescos Filosofins dag som infaller dagen efter, alltid tredje torsdagen i november, i år den 19 november. Om man vill veta lite mer om Filosofins dag kan man läsa Humanisterna Kalmars debattartikel i Östran i samband med Filosofins dag hösten 2014. Det finns även en video från Filosofins dag 2014 med tre inledningar.

Bilden till vänster: Ett fint litet förhandsreportage om vårens Filosofiska caféer fanns att läsa i Östra Småland den 17 februari.
Lästips: Om man högerklickar på bilden och väljer öppna "ny sida" eller "ny flik" så är den lätt att förstora så att det går bra att läsa.

Ny forskning menar att kreativa utmaningar för tanken förbättrar hälsan.

Arkiv 1

Filosofiska Caféer våren 2015
på Byteaterns café


Blogg: Fyrtio personer på första filosofiska caféet på Byteatern.
Blogg: Filosoficafé nr 4 onsdagen den 20 maj på Byteatern
Affischer: Se längst ner på sidan!!

Tillsamans med Byteatern och ABF Östra Småland/Öland bjuder Humanisterna Kalmar in till filosofiska samtal i Byteaterns Café. Det blir fyra onsdagar under våren 2015.

Bilden till vänster: Ett fint litet förhandsreportage om vårens Filosofiska caféer fanns att läsa i Östra Småland den 17 februari.
Lästips: Om man högerklickar på bilden och väljer öppna "ny sida" eller "ny flik" så är den lätt att förstora så att det går bra att läsa.


Övergripande tema: Filosofi för en hållbar global framtid


Onsdagar: 18 februari, 18 mars, 15 april och 20 maj.
Plats: Byteaterns café (Barlastgatan 8, Kalmar)
Tid: kl 18 - 20. Caféet öppnar 17:40. Vi stänger lokalen 20.20
Enkel fika: 20 kr.


Den övergripande temarubriken är till för att ge skärpa och grundriktning på livets stora frågor om meningen, döden, ett gott liv, mod, rädsla, kunskap visavi övertygelser, tilliten respektive bristen på tillit till våra viktiga livssammanhang, vårt ansvar, livets storhet och litenhet, jordens framtid, vad den växande kunskapen om mikro- och makrokosmos betyder för oss etc. Sedan har varje träff ett huvudtema. Som bränsle för diskussionen kommer det att hållas en inledning på max 10 minuter kring kvällens huvudtema.

Mer information om temat för de enskilda träffarna kommer förhoppningsvis senast två veckor innan den aktuella träffen.

Den 18 februari är temat "Vad kan vi hoppas på, egentligen?". Inledning av Carl Gustaf Olofsson och Nina Martinsen.

Den 18 mars är temat "Hållbarhet - vad menas med det?" Pav Johnsson inleder detta andra filosofiska café. Pav är lärare i naturkunskap på Ölands folkhögskola. Han är också naturexpert på P4 Kalmar, leder resor till södra Afrika, är naturguide och kommer snart ut med en bok om Ölands fåglar.

Den 15 april är temat "Att hjälpa eller stjälpa". Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete vid Linneuniversitetet inleder. Cecilia Jonsson forskar kring biståndsarbete och har även skrivit doktorsavhandling kring detta. För närvarande håller hon på med ett forskningsprojekt där hon intervjuar första generationens hjälparbetare och även följer upp hur och i vilken utsträckning dessa projekt från 1960- och 1970-talet har överlevt.

Den 20 maj är temat "Frihet och utveckling". Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, inleder. Utöver att vara lärare är Per Bauhn flitig skribent och debattör. Han är specialist på rättighetsfilosofi och en återkommande gäst i Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1.
Facebookevenemang!

Ny forskning menar att kreativa utmaningar för tanken förbättrar hälsan.

VÄLKOMNA!
Inget inträde! Begränsat antal platser!

Affischer i pdf-format finns att ladda ner och skriva ut - och sätta upp!
Affisch 1 - Övergripande för vårens fyra filosofiska caféer.
Affisch 2 - Filosoficafé nr 1. 18 februari.
Affisch 3 - Filosoficafé nr 2. 18 mars.
Affisch 4 - Filosoficafé nr 3. 15 april.
Affisch 5 - Filosoficafé nr 4. 20 maj.