lördag 7 juli 2018

God utan gud. Pubföreläsning med Anders Hesselblom


God utan Gud? 

Humanisterna Kalmar bjuder in till föreläsning med
Anders Hesselbom den 13:e juli. Inget inträde!När: Fredagen den 13 juli
Tid: Kl 14. 
Plats: Park Hermina (f.d. Byttan intill Kalmar Konstmuseum)

Ju mer vi vet om världen, desto mindre vänder vi oss till tron på övernaturliga makter och krafter. Mirakler och brinnande buskar dokumenteras minst sagt skralt numera och många gudstroende bekänner sig till evolutionsläran. Men trots det nya sekulära samhället kvarstår religionens grepp – i moralfrågan. Trots att vi lever i ett av de mest sekulära samhällen på jorden, är det många som slentrianmässigt ger Kristendomen äran för den goda grundmoral vi sägs ha. Men hur väl stämmer det?

Anders Hesselblom grundade Skeptikerpodden men hörs idag framför allt i podden Radio Houdi. Samtidigt är han ordförande för Humanisterna Örebro och flitig debattör. Ta en paus från sommarvärmen för att höra honom, och passa på att diskutera med både lika- och oliktänkande efteråt. Ta med några vänner. Fritt inträde. 


Välkomna!

torsdag 22 mars 2018

Föreläsning måndagen den 26 mars med Patrik Lindenfors.


Samarbete - människans väg till framgång

Föreläsning av Patrik Lindenfors

Plats. Kalmar stadsbiblotek - mitt i biblioteket.
Tid: 18.00 (Vi räknar med att avsluta runt 19.30)
Inget inträde!Affischer (se sist)
Facebookevenemang!
Äntligen har vi fått till den efterlängtade föreläsning som blev inställd av en snöstorm i november 2016!

Patrik Lindenfors föreläsning handlar om samarbete som en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar – gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av samarbetande delar – människor!.

Patrik Lindenfors är filosofie doktor i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsområden täcker bland annat kulturell evolution, däggdjurshjärnans evolution och sexuell dimorfism. Patrik Lindenfors är också ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse och har skrivit tre böcker.

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland.

Fri entré. Välkomna! 
Det finns två affischer i pdf-format att ladda ner. Sätt gärna upp!
Affisch från Kalmar Stadsbibliotek!
Affisch från Humanisterna Kalmar!
Flyer. Skriv ut som a4 och dela på mitten. Och man har två flyers!  

             

tisdag 6 mars 2018

Årsmöte. Söndagen den 18 mars

Humanisterna Kalmars årsmöte 2018

Söndagen den 18 mars håller Humanisterna Kalmar årsmöte.
Plats: Kalmar konstmuseum, Biblioteket (plan 2) 
Tid: kl 13. 


OBS! Om man ska gå på årsmötet behöver man inte betala inträde! Dessutom erbjuds man att se pågående utställningar innan årsmötet. De som så önskar bjuds också att delta i en guidad visning kl 12. Museet öppnar kl 11. 

Vi börjar kl 13 med en öppen föreläsning om Humanisternas ceremoniverksamhet av Nina Cederberg, Humanisterna Kalmars tidigare ordförande. Efter föreläsningen blir det en stund för mingel och enkel fika.
Även icke-medlemmar är välkomna att lyssna till Nina och ställa frågor. 

Kl 14 kör vi igång ordinarie årmötesförhandlingar. Vi räknar med att det avslutas runt kl 15. Museet stänger kl 16.

Årsmöteshandlingar finns som pdf-filer som kan laddas ner här. 
      Dagordning.
      Verksamhetsberättelse
      Årsredovisning
      Valberedningens förslag
      Revisionsberättelse Välkomna!

torsdag 18 januari 2018

Klimat, miljö och vårt sätt att leva. Samtal måndagen den 12 februari


Varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut?


Ett samtal mellan kosmologen och professorn Ulf Danielsson och kulturjournalisten Therese Uddenfeldt om det sköra klot vi lever på och vårt ansvar för framtida generationer.


Datum: Måndagen den 12 februari
Plats: Kalmar stadsbibliotek - mitt i biblioteket
Tid: 18.00 (avslutas mellan 19.30 och 19.45)

Facebookevenemang! (dela gärna!)
Affisch: Kalmar Stadsabiblioteks affisch i pdf-format.
(fritt att skriva ut och sätta upp!)

PS. Video finns! DS.   

Inget inträde! Alla är välkomna!

Samtalet gäller de svåra frågorna om klimat, miljö och vårt sätt att leva. Utgångspunkten är två viktiga och välskrivna böcker. Therese Uddenfeldt har skrivit boken "Gratislunchen - eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut". Ulf Danielsson har skrivit boken "Vårt klot så ömkligt litet".

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Linnéuniversitetet, ABF Östra Småland/Öland och nätverket Folk och Frö.


Presentation av samtalspanelen.


Therese Uddenfeldt är kulturjournalist och lärare. Hon har jobbat på såväl SVT som Sveriges Radio. Hon har skrivit boken “Gratislunchen. Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut” som kom ut 2016. Det krävdes fem år av research och skrivande att färdigställa boken. Klimatångest var motor och drivkraft.

Det är en välskriven och påläst bok som gäller fossil energi, vår framtid och ett hållbart sätt att leva. Klimatfrågan tickar i bakgrunden. Bokens fokus är energifrågor och då speciellt fossil energi i form av olja, kol och naturgas. Hon belyser det nära sambandet mellan tillväxt och ökad energikonsumtion. T.ex. redovisar hon att utvecklingskurvorna för tillväxt och energikonsumtion i stort sett följer varandra under hela den moderna industriepoken.

Therese Uddenfeldt redovisar ett fascinerande tankeexperiment om vad som händer om vi lyckas fasa ut olja och övriga fossila energikällor och ersätter det med förnyelsebar energi - sol, vind, vatten och bioenergi – och/eller säkra kärnkraftverk. Och då parat med att den globala tillväxten rullar på i samma takt som under se senaste 100 åren med denna rena energi. Det är ett tankeexperiment som är drabbande.

En enkel slutsats efter att ha läst boken är att vi - och ansvarstagande politiker - måste lära oss att använda enkel matematik vad gäller de stora framtidsfrågorna. Det gäller matte på grundskolenivå. Tex. hur mycket litium måste produceras om året för att alla bilar i hela världen ska kunna drivas av el. Man kan ändra premissen. Hälften av bilarna drivs av el och hälften av biobränsle. Hur stor markareal behövs för att producera det biobränsle som då behövs? Hur ofta måste solpanelerna, litiumbatterierna och vindkraftverken bytas ut?

“Gratislunchen” har fått många uppskattande recensioner. Om man googlar “Gratislunchen” så hittar man en hel del.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och verksam vid Uppsala Universitet. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Utöver sin naturvetenskapliga kompetens är han djupt engagerad i den stora gåtan att vara en medveten reflekterande aspekt av universum som kan förundras och ställa frågor. Han har medverkat ett antal gånger såväl i Filosofiska som Teologiska rummet och hållit i P1:s Tankar för dagen ett tiotal gånger . Han hade ett jättefint Sommar i P1 i juli 2010. Han har också medverkat i SVT:s “På spåret”.


Ulf Danielsson är en flitig populärvetenskaplig författare. Det är den sidan av hans kompetens som gör det möjligt för oss lekmän att få ta del av frågor och kunskapsskärvor från den moderna kosmologins frontlinjer och i detta förundras ytterligare ett snäpp över universum och människans förmåga att grubbla och ställa frågor. Den sidan tackar vi för!

Ulf Danielsson fick Hedeniuspriset för sin folkbildargärning hösten 2015. Våren 2016 fick han Harry Martinssonpriset. Vad gäller det senare finns ett krav för att komma ifråga som är värt att citera. Priset kan delas ut till “den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Ulf Danielssons senaste bok heter “Vårt klot så ömkligt litet”. Den kom ut 2016, några månader efter att han hade fått Harry Martinssonpriset. Det är denna bok som är utgångspunkten för samtalet med Therese Uddenfeldt.

Ulf Danielsson har länge forskat på rymdens riktigt stora frågor, om tidens början, om svarta hål och mörk materia. I ”Vårt klot så ömkligt litet” återvänder han till jorden och sätter in den i ett kosmiskt perspektiv som ger frågan om klimatet helt nya dimensioner – vi bor på en febrig planet på katastrofens rand”.

Det är ett citat från en nyhetsbrev från Fri Tanke Förlag. Jag kan tillägga att boken är välskriven, intressant och tankeväckande. Den bjuder bland annat på en fascinerande kunskapshistorisk resa som ger perspektiv på den komplicerade problematiken med klimat och förhöjda halter av koldioxid. Bara en sådan liten detalj som hur de stora upptäcktsresorna med segelfartyg på 15- och 1600-talet gjorde att man behövde förstå mer om vindar och havsströmmar. Man börjar samla systematiska observationer och kunskapen börjar växa. Lufttemperatur, havsströmmar, passadvindar med olika riktning etc. Han ger en viktig och lärd ram kring det som alltmer ter sig som en av mänsklighetens ödesfrågor: klimatet.

Men som kosmolog sticker han inte under stol med de katastrofer, några gigantiska, som drabbat jorden genom dess historia. Och att det inte finns några garantier mot framtida kosmiska katastrofer även om vi skulle skärpa oss. Som en del i det jordiska livets bistra kosmologiska existensvillkor håller han fram att även utan katastrofer – kosmologiska eller mänskligt orsakade – så har livet på jorden ett slut i en avlägsen framtid. Med detta som bakgrund lyfter Ulf Danielsson fram den tragiska möjligheten att, om vi rullar på som vanligt - bussines as usual, så är chansen stor att vi som modern global industrikultur försämrar livsbetingelserna så drastiskt att den mänskliga civilisationen som vi känner den kommer att gå under.

Läs gärna Ulf Danielssons korta presentation på den egna bloggen av “Vårt klot så ömkligt litet”. Om man googlar boktiteln så hittar man en hel del. Läs gärna vetenskapsjournalisten Karin Bojs korta recension i Dagens Nyheter.

Välkomna till ett spännande samtal på Kalmar Stadsbiblotek.