torsdag 1 oktober 2015

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. Måndagen den 19 oktober

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. 

Ett samtal mellan tre skärvor av kosmos i form av professorerna Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Ingvar Johansson


Samtalet kommer att vara förankrat i det främsta av forskning och analyser inom naturvetenskap och filosofi. Men det kan råka få poetiska, existentiella och spekulativa inslag.


Måndagen den 19 oktober 2015
Plats: Kalmar Stadsbibliotek
Tid: kl. 18 - 19.50.
Enkel fika finns att köpa från 17.15
Inget inträde!

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Specialitet: kosmologi och strängteori.
Åsa Wikforssär professor i teoretisk filosofi. Specialitet: språk och medvetandeteorier.
Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Specialitet: ontologi (se nedan) och vetenskapsfilosofi.
Närmre presentation nedan!

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland


Affisch i pdf-format! Fungerar för såväl A3 som A4.
Skriv gärna ut och sätt upp!

Introduktion till samtalet. Text i pdf-format.

Välkomna!


Presentation av samtalspanelen.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han var värd i Radio P1:s Sommar 2010 och han har varit med i TV-programmet På Spåret två säsonger. Han medverkade också i ett stort TV-sänt seminarie på Kungliga vetenskaps- akademin hösten 2012 med rubriken "Världen med eller utan Gud". Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om kosmologi. I våras kom kom han ut med boken "Mörkret vid tidens ände: En bok om universums mörka sida". Han har under flera år hållit i kursen "Fysik för poeter". Han medverkade i Kunskapskanalens program "En bok en författare" den 15 maj 2015. Han pratar där om sin bok "Mörkret vid tidens ände". Han har medverkat i såväl Filosofiska rummet som Teologiska rummet i SR P1. Senaste framträdande var i Filosofiska rummet den 30 augusti med rubriken "Mörkret vid tidens ände"Den 12 juni medverkade han i ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken Svarta hål, mörk materia och universums gåtor.


Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi med inriktning på språk och medvetandeteorier. Hon har medverkat i såväl ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken "Medvetandets mysterium" som i ovan nämnda seminarie på Kungliga vetenskapsakademin hösten 2012. På youtube finns ett antal föreläsningar och samtal där hon medverkat. Även Åsa Wikforss har medverkat i såväl Teologiska rummet som Filosofiska rummet. I SVT:s Vetenskapens värld, avnitt 13, med rubriken "Hjärnornas kamp", medverkade  Åsa Wikforss i en diskussion på slutet om medvetandet. Programmet ligger mycket lägligt kvar på Internet till två dagar innan höstens arrangemang.


Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Hans specialitet är ontologi och vetenskapsfilosofi. Vad gäller det senare är han kanske Sveriges främste specialist på Karl Poppers vetenskapsfilosofi. Ontologi handlar om vad som finns och vad vi menar med att något finns. På denna specialdomän har han bland annat skrivit boken "Ontological investigations: an inquiry into the categories of nature, man and society" (1989). Han gjorde sig känd för en Kalmarpublik genom föreläsningen "Ateismfilosofi - Vad är det? Behövs den?" hösten 2013 på Kalmar konstmuseum. Föreläsningen finns inspelad på video. "Ett sällan klart sett men levande forskningsethos" är en intressant vetenskapsfilosofisk essä av Ingvar Johansson som fångar och ger ord åt några viktiga vetenskapsfilosofiska teman och frågor på ett lättillgängligt sätt. Essän publicerades i Insikt och handling, volym 23, 2010, s.115 ff. Ingvar Johansson medverkar i senaste numret av SANS (existentiellt magasin i upplysningens anda - nr 4/2015) med en signerad krönika med rubriken: "Så kommer jag undan religionen". Texten finns tyvärr inte tillgänglig på Internet. Men SANS kan varmt rekommenderas, den finns att köpa i Pressbyrån vid Centralen i Kalmar. Ingvar Johansson ägnar sig också åt politisk filosofi. Ett exempel är essän "Förtjänst och globalisering - fallet Zlatan" utgivet på Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg (2015-04-10). Han analyserar där hur globaliseringsprocessen tenderar att skapa extrema inkomster för vissa internationella aktörer och föreslår inrättandet av ett FN-organ för att försöka komma tillrätta med dessa förhållanden som på sikt är ett hot mot samhällskittet.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar