torsdag 5 februari 2015

Filosofiska caféer våren 2015 på Byteatern


Tillsammans med Byteatern och ABF Östra Småland/Öland bjuder Humanisterna Kalmar in till filosofiska samtal i Byteaterns Café. Det blir fyra onsdagar under våren 2015. 

Tema: Filosofi för en hållbar global framtid


Onsdagar: 18 februari, 18 mars, 15 april och 20 maj. 
Plats: Byteaterns café 
Tid: kl 18 - 20. Caféet öppnar 17:45. Enkel fika 20 kr.
Information om de enskilda träffarna kommer efterhand. Håll ögonen öppna! Affischer, Facebookevent, denna blogg, Byteaterns webb. 


Den övergripande temarubriken är till för att ge skärpa och grundriktning på livets stora frågor om meningen, döden, ett gott liv, mod, rädsla, kunskap visavi övertygelser, tilliten respektive bristen på tillit till våra viktiga livssammanhang, livets storhet och litenhet, vad den växande kunskapen om mikro- och makrokosmos betyder för oss etc. Sedan har varje träff ett huvudtema. Som bränsle för diskussionen kommer det att hållas en inledning på max 10 minuter kring kvällens huvudtema. Den 18 februari är temat "Vad kan vi hoppas på, egentligen?". Inledning av Carl Gustaf Olofsson och Nina Martinsen. (se vidare!) 
Den 18 mars - temat ännu ej bestämt 
Den 15 april är temat "Att hjälpa eller stjälpa". Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete vid Linneuniversitetet inleder.
Den 20 maj är temat "Frihet och utveckling". Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, inleder.

Ny forskning menar att kreativa utmaningar för tanken förbättrar hälsan.

ALLA ÄR VÄLKOMNA! 
Inget inträde! Begränsat antal platser! 

Affisch i pdf-format - för A3 eller A4 - kan laddas ner här!

   
  

  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar