onsdag 15 maj 2013

Samtalskväll tisdagen den 21 maj


Tema: Johan Signerts intervju med VoF:s vice ordförande

I senaste Humanistpodden, avsnitt 21 - 8 maj 2013,  intervjuar Johan Signert VoF:s vice ordförande Maria Berglund. Hon är verksam som psykolog och var i tonåren starkt frireligös och medlem i pingstkyrkan. (VoF = Vetenskap och Folkbildning)

Det är en spännande intervju med flera intressanta tema. Ett gäller att hon menar att den humanistiska livsåskådningen är outvecklad och efterlyser mer av djupgående filosofisk reflektion på detta område. Ytterligare ett är att hon på tvärs mot t.ex. Per Dannefjord uttrycker en tydlig positiva hållning till en organiserad “sekulär livsåskådningsgemenskap”. Där finns ett intressant inslag om feminism. På slutet berättar hon om en stark och viktig upplevelse i Istanbul. Det är viktigt när den sortens erfarenheter tolkas och berättas utifrån en helt sekulär tolkningsram. Den här sortens upplevelser är ofta känsliga och i någon mening sköra. Därför var det enligt min mening häftigt och modigt att hon berättade. Det kan bidra till att öppna vägen för andra sekulära, ateistiska människors berättelser om viktiga och kanske livsformande erfarenheter. Traditionellt har den här sortens erfarenheter oftast tolkats inom en religiös referensram.

Vi börjar samtalskvällen med att var och en får 3 – 5 minuter med egna tankar och reflektioner kring ett eller flera teman i intervjun. Sedan fikar vi och pratar.

Plats: Lusthuset på gården, Västerlånggatan 21, Kalmar. Obs! Lusthuset.
Tid: 18 – ca 20.

Tisdagen den 11 juni har vi vårens sista samtalskväll.
Ansvariga: Carl Gustaf Olofsson och Mikael Svanholm


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar