lördag 1 september 2012

Det existentiella samtalet i vardag och vård. 10 oktober!

I samarbete med Kalmar Konstmuseum och ABF i Kalmar län inbjuder Humanisterna Kalmar till föredrag och frågestund med praxisfilosofen Tulsa Jansson onsdagen den 10 oktober 2012. 

Plats: Kalmar konstmuseum.
Museet bjuder dem som så önskar att se pågående utställningar från kl 17, 
bland annat utställningen Stagnelium av Max Book.
Tid: 18 – 20
Föredrag och frågestund beräknas ta ca. en och halv timma.
Därefter bjuds på enkel fika för de som så önskar. 

Inträde: 50 kronor(studenter 20 kr)
Moderator: Johan Signert

Video: Den planerade videoinspelningen kom på plats på Youtube tisdagen den 16 oktober. Den kan laddas ner här! Den hittas förstås även under sidfliken "Video" ovan.  .

Affisch: Det finns nu en pdf-affisch i A4-format. Det är fritt att bifoga den i mail och att skriva ut. För eget bruk eller för att sätta upp på lämpliga ställen. Ladda hem affischen!

Pressmeddelande: Fredagen den 21 september har vi gått ut med ett pressmeddelande om arrangemanget. Det kan laddas ner här som pdf-fil.Pressmeddelandet  får gärna användas för att sprida information om arrangemanget.


TulsJansson jobbade som modell, TV-producent och dataprogrammerare innan hon sadlade om och började läsa filosofi och då med ett speciellt intresse för den sokratiska 
dialogen. Hon skrev sin magisteruppsats på ämnet personlig autonomi och är ordförande och initiativtagare till den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (www.filosofiskpraxis.org). Att filosofera och öva sig i att tänka kritiskt är från föreningens perspektiv centralt för så väl individuell utveckling som utveckling av samhället. Även UNESCO förordar filosofisk praxis i skola, vård och det offentliga rummet eftersom de menar att det bidrar till att stävja extremism, öka integration och motverka manipulation. I mitten på september kommer hennes bok "Du har svaren - filosofi till vardags” ut på Brombergs förlag. Genom bokhandeln Dillbergs försorg kommer boken att finnas till försäljning i anslutning till föredraget.Välkomna!

Att läsa för den intresserade:  
Dagstidningsartiklar.
Hämtar kraft ur filosofin”, Helsingborgs Dagblad (25 september 2011)
Hitta rätt i livet med en filosof”, Dagens Nyheter (8 september 2011)
Samtal gör livet begripligt”, Sydsvenskan (2 maj 2012)

Tidskriftsartiklar:
I SANS nr 2/2012 finns en artikel om och med Tulsa Jansson och en artikel om filosofisk praxis i Norge som är något av ett föregångsland på området.
Filosofen”. Kullaliv (sommaren 2012).

Böcker:
Tulsa Jansson: "Du har svaren - filosofi till vardags”, Brombergs 2012
Stephen Law: ”Kort om humanism” (Fri Tanke förlag, 2011). I denna bok finns ett intressant avsnitt med rubriken "Filosofi i skolan" (s.145 ff).Det handlar om filosofi i skolan i England. 
Radio: Tulsa Jansson medverkade i Filosofiska rummet den 2 september. Rubrik: "Tvivel som livshållning! 
Spinalis: Spinalis sysslar med rehabilitering av svårt ryggmärgsskadade. Man har där satsat på att vidarutbilda all vårdpersonal i vad man kallar filosofisk rådgivning. Läkarna Richard Levi och Claes Hultling som byggt upp och driver Spinalis sitter båda med i styrelsen för Sällskapet för Filosofisk Praxis. Claes Hultling är själv ryggmärgsskadad.  Man kan läsa om deras projekt för vidarutbildning på Spinalis webbplats under ”Våra projekt” och där ”Filosofisk rådgivning”


utlagt av Carl Gustaf Olofsson  1.9.2012 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar