onsdag 11 maj 2016

Öppen föreläsning med professor Dan Larhammar torsdagen den 12 maj

Kan akupunkturnålar sticka hål på min aura? 

Datum: Torsdagen den 12 maj
Plats: Linnéuniversitetet, Kalmar. Västergård, Sal N2007, Smålandsgatan 26 E.
Tid: Kl 18.
Alla är välkomna! Inget inträde.


Professor Dan Larhammar granskar i sin föreläsning flera alternativmedicinska metoder och jämför med den vetenskapsbaserade sjukvården. Han är professor vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Hans forskning rör hormoner och signalämnen i hjärnan som bland annat styr aptit.

Dan Larhammar har ett starkt intresse för information om forskning och forskningsresultat och har särskilt ägnat sig åt att bemöta pseudovetenskap. Han är styrelseledamot i föreningen Vetenskap och Folkbildning sedan 1997 och var dess ordförande 1998-2004.


Välkomna!


Affisch i pdf-format kan laddas ner (och gärna sättas upp någonstans)
Facebookevent. 

I samarbete med Linnéuniversitetet och ABF Östra Småland/Öland


  

Filosoficafé nr 11. Byteaterns café onsdagen den 18 maj

Tema: Att förlåta eller icke förlåta? 

Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 11

OBS - Epostlista!!
Vill du ha info om de filosofiska caféerna kan du fylla i din epostadress i formuläret sist på sidan!


Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; så sägs i den kristna bönen Fader vår. Uppmaningen att alltid förlåta är en väsentlig del av kristendomen. Hur ska då sekulära humanister se på förlåtelse? Ska vi betrakta förlåtelse som något oviktigt? Eller ska vi kanske tvärtom – utan föreställningen om en allförlåtande gud inom hörhåll – se mellanmänsklig förlåtelse som än viktigare än tidigare? Finns det förlåtelse som läker? Finns det förlåtelse som är manipulativ? Kom till Byteatern och diskutera!

Ingvar Johansson, inleder. Han är professor emeritus i teoretiskt filosofi och har många strängar på sin lyra. Vetenskapsfilosofi, ontologi, politisk filosofi och livsåskådningsfilosofi.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Filosoficafé Nr 11. Onsdagen den 18 maj 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.


Inget inträde!
Alla är välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 11. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.
Facebookevenemang!


Anmäl dig till vår epostlista!

Du får då aktuell information om kommande Filosofiska caféer. Glöm inte klicka på Registrera. Du får ett mail där du bekräftar att du anmält dig till listan. När du får ett utskick har du alltid möjlighet att avregistrera din epostadress. 

* obligatorisk uppgift
Email Format

  

onsdag 6 april 2016

Filosoficafé nr 10. Byteaterns café onsdagen den 20 april

Tema: Hur ska jag leva?


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 10

OBS - Epostlista!!
Vill du ha info om de filosofiska caféerna kan du fylla i din epostadress i formuläret sist på sidan!


Filosofin har genom seklerna brottats med frågan om det som kan kallas ’livskvalitet’. I antiken var ’dygder’ och ’fulländning’ av personligheten viktiga, under medeltiden var ett ’kristet liv’ idealet och från upplysningen var det ’förnuftet’ som skulle leda livet rätt. Under modern tid har ideal som ‘solidaritet’, ‘självförverkligande’ och ‘autenticitet’ lyfts fram. Vilka värden ska leda våra liv i framtiden?

Blivande studenter och filosofilärare från Stagneliusskolan ansvarar för kvällens ämne. De inleder diskussionen med sina tankar kring ämnet och samlar ihop avslutande reflexioner. Förhoppningsvis går vi hem lite tryggare.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Filosoficafé Nr 10. Onsdagen den 20 april 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.


Inget inträde!
Alla är välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 10. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.
Facebookevenemang!


Anmäl dig till vår epostlista!

Du får då aktuell information om kommande Filosofiska caféer. Glöm inte klicka på Registrera. Du får ett mail där du bekräftar att du anmält dig till listan. När du får ett utskick har du alltid möjlighet att avregistrera din epostadress

* obligatorisk uppgift
Email Format  

tisdag 2 februari 2016

Boksamtal om dödshjälp. Kalmar Stadsbibliotek tisdagen den 12 april


"Den sista friheten. Om rätten till vår död." Boksamtal med Inga-Lisa Sangregorio.


Datum: Tisdagen den 12 april 2016
Plats: Kalmar Stadsbibliotek (mitt i biblioteket)
Tid: 18.00 - 19.30
Affisch: Pdf-format för utskrift i a3 eller a4
Arrangörer: Kalmar Stadsbibliotek, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.
PS 8.4. Extraträff onsdag kl 14. "Kvinnokamp i ett femtioårsperspektiv". Se nedan!
Inget inträde!!

 
Inga-Lisa Sangregorios bok "Den sista friheten. Om rätten till vår död" (Fri Tanke Förlag) kom ut i slutet på januari.

I ett samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF har Humanisterna Kalmar bjudit in Inga-Lisa Sangregorio för en föreläsning och ett samtal med publiken. Det innebär en uppföljning av arrangemanget med professor emeritus Staffan Bergström som den 10 december höll en föreläsning med rubriken "Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom - varför straffbart i Sverige?" (se vidare under fliken "Video"). En viktig del av Inga-Lisa Sangregorios livsgärning har varit som frilansjournalist. Hon tillhörde också de drivande förgrundsgestalterna bakom Grupp 8 och Kvinnobullentinen som hon i flera omgångar var huvudredaktör för. Rätten till fri abort var en viktig fråga man drev. Det är idag en självklar rättighet.

Aktuella tidningsartiklar:
Expressen. I samband med utgivningen hade hon en debattartikel i Expressen med rubriken "Jag vill gärna leva - men inte till varje pris".
DN Debatt. Lördagen den 30 januari fanns det en tungviktig debattartikel om dödshjälp på Dagens Nyheter Debatt. Rubrik: "Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp". Den var undertecknad av PC Jersild (författare, läkare), Georg Klein (professor emeritus, cancerforskning), Björn Ulvaeus (fd. ABBA), Tuulikki Koivunen Bylund (biskop emerita). Bland annat citerar dom ur Inga-Lisa Sangregorios bok.
DN Insidan. Tisdagen den 2 februari var det en stor intervju med Inga-Lisa Sangregorio på Insidan i Dagens Nyheter. Rubrik: "Jag vill avgöra själv när mitt underbara liv är slut".
DN Insidan. Onsdagen den 3 februari. Intervju med läkaren Johan Frostegård. "Risken är att dödshjälp kan bli en lönsam affär"
Dagens Samhälle. Torsdagen den 4 februari. "Värdig död handlar inte om att lindra smärta". Krönika om dödshjälp av Åsa Moberg med utgångspunkt från Inga-Lisa Sangregorios bok.
Barometern. Torsdagen den 4 februari. Signerad ledare av prästen och författaren Annika Borg. "Dödshjälp ingen rättighet".
Kristen Opinion. Söndagen den 7 februari. Blogg av prästen Helena Edlund. "Dödshjälp ett sluttande plan".
TV 4. Malou efter tio. Torsdagen den 12 februari. "Björn Ulvaeus: "Dödsjälp är en trygghet"". Samtal med Inga-Lisa Sangregorio och Björn Ulvaeus om dödshjälp.
Filosofiska rummet. Söndagen den 21 februari. Rubrik; "Dödshjälp". Medverkande Anders Piltz, katolsk jesuitpater och latinprofessor, Inga-Lisa Sangregorio och barnläkaren Anders Castor.Såhär berättar Inga-Lisa Sangregorio om boken och vad som drivit henne att skriva:

- När jag började skriva boken var det utifrån min egen situation som cancerdrabbad och de många fruktlösa timmar jag grubblat på hur jag skulle kunna avsluta livet om behandlingarna misslyckades och bara lidande återstår. Men ju mer jag satt mig in i ämnet och ju fler vittnesbörd jag tagit del av desto argare har jag blivit. Det är faktiskt inte rimligt att människor omyndigförklaras på sin dödsbädd och tvingas till ett plågsamt och förnedrande slut på livet.

- Jag är gammal kvinnoaktivist och var med i kampen för aborträtten. I dag är den rätten en självklarhet, och alla riksdagspartier anser att en kvinna bör ha rätt att ”besluta över sin egen kropp”. Samtidigt lyckas de ologiskt nog hysa åsikten att den som drabbas av en plågsam dödlig sjukdom absolut inte bör ha samma rätt. När det inte är livet utan döden som växer i din kropp fråntas du din självbestämmanderätt.

- I min bok går jag igenom de många falska argument som förekommer i debatten och kommer fram till att det inte finns ett enda godtagbart skäl att vägra en dödssjuk människa den sista friheten. De som kan behöva och önska dödshjälp kommer under alla förhållanden att dö inom kort. Vad det handlar om är inte om de ska dö utan hur länge de ska tvingas lida, och vem som ska ha beslutsrätten. 


Affisch: Pdf-format för utskrift i a3 eller a4 (eller som flyers i a5).
Affisch: Jpg-format för mail (ej för utskrift!!)
Datum: Tisdagen den 12 april 2016
Tid: 18.00 - 19.30

För den som vill bekanta sig med ämnet och argumenten rekomenderar vi att lyssna på Staffan Bergströms föreläsning den 10 december i Humanisterna Kalmars regi. Via bloggen hittar man både föreläsningen och den intervju som gjordes innan föreläsningen.

Alla är varmt välkomna!
Inget inträde! 
-
PS 8 april. Extraarrangemang onsdagen den 13 april.
I samarbete med Sensus har det ordnats ett extra arrangemang med Inga-Lisa Sangregorio.
Rubrik: Kvinnokamp i ett femtioårsperspektiv.

- Vad har vi vunnit? Vad gick fel? Vilka utmaningar har vi idag? - 
Tid: kl 16 - 18
Plats: Skeppsbrogatan 47, Sensus lokaler.
Upplägg: Inga-Lisa Sangregorio inleder. Sedan frågar - samtalar Helen Nilsson, Stina Feltner och Frida Berlin med Inga-Lisa Sangregorio. Ett stort ålderspann kan bidra till bredd i perspektiv och infallsvinklar. Därefter öppet för frågor.    
Facebookevent 

-

måndag 25 januari 2016

Filosoficafé nr 8. Byteaterns café onsdagen den 17 februari

BEROENDE – JÄMSTÄLLDHET – GEMENSKAP


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 8


Är vi svenskar ensamma och olyckliga eller är vi lyckliga särbos? Är vi ensamma och osociala eller sparsmakade med vänner och lite introverta? Är vi oberoende och olyckliga eller är vi jämställda och lyckligt beroende? Hur har gemenskapen i vår kultur förändrats under ett drygt halvsekel och vilka har drivkrafterna varit? Vad skulle vi vilja var annorlunda i dag? Välkomna till Byteatern för att diskutera!


OBS - Epostlista!!
Vill du ha info om de filosofiska caféerna kan du fylla i din epostadress i formuläret sist på sidan!


Frågorna som väcks av dokumentärfilmen "The Swedish theory of Love" av Erik Gandini är utgångspunkten för Filosofiskt café nr 8, den 17 februari. 

Upplägget kommer att bli lite annorlunda mot hur vi brukar göra. Det blir ingen inledning av inbjuden person. Det blir i stället högläsning ur några recensioner av filmen som bränsle för samtalet.


Filmen visas på Kalmar Teater genom dokumentärfilms­föreningen Doc Lounge tisdagen den 26 januari kl 18.30. Efter filmen är det ett samtal med historieprofessor Lars Trägårdh som tillsammans med historikern Henrik Berggren skrivit boken ”Är svensken människa. Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige” (2006, 2015). Denna bok är en viktig utgångspunkt för filmen. Boken spårar svenskens behov av oberoende långt tillbaka i historien. Det socialdemokratiska välfärdsprojektet tolkas av Trägårdh och Berggren som ett svar och en kreativ anpassning till denna mentalitet. Boken kom ut 2006 och sedan 2015 med nyskrivet förord. Den har recenserats på många håll. Bland annat av författaren Lena Andersson i Svenska Dagbladet 21 augusti 2006 och idéhistorikern Mikela Lundahl i Helsingborgs Dagblad den 9 september 2006. 

OBS! Man behöver inte ha sett film och filmsamtal en för att kunna ta del i diskussionen.
Facebookevenemang!


Filmen ifrågasätter det oberoende och den individualism som bejakas av Trägårdh och Berggren och som blivit möjlig även för kvinnor genom en väl utbyggd barn- och äldreomsorg. Filmen menar att den svenska modellen föder ensamhet och olycklighet.

Filmen har uppmärksammats på många håll genom reportage, intervjuer och recensioner.

Di Weekend 2015-11-09. "Besatt av svensk ensamhet". Intervju med Erik Gandini av Maria Lindholm.
Dagens Nyheter 2015-11-06. ”Den svenska kärleksteorin under lupp” intervjureportage av Nicholas Wennö.
Dagens Nyheter Kolumn av Lena Andersson 2016-01-23. ”Den extrema svensken”.
Barometern. Ledare av Annika Borg 2016-01-14: ”Så ensamma är vi inte i Sverige”.
Sydsvenskan. Recension av Malin Krutmeier 2016-01-08: ”Misslyckat försök att skildra svensk ensamhet
Dagens Nyheter. Recension av Fredrik Stage 2016-01-07: ”Rytmisk pamflett. Roligt om kärlek i Sverige”.

Om man bedömer "lycka" utifrån hur människor skattar sin dagliga motivation, sitt sociala liv, sin privatekonomi, sin hälsa och samhället så ligger Sverige och svensken på tionde plats i en stor internationell undersökning från 2014 där det ingår 138 länder. "Sverige - ett av världens tio lyckligaste länder", Aftonbladet 2014-09-19. Det är intressant och motsäger den bild av svenskens ensamhet och olycklighet som manas fram i Erik Gandinis film.


De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Filosoficafé Nr 8. Onsdagen den 17 februari 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.


Inget inträde!
Alla är välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 8. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.
Facebookevenemang!


Anmäl dig till vår epostlista!

Du får då aktuell information om kommande Filosofiska caféer. Glöm inte klicka på Registrera. Du får ett mail där du bekräftar att du anmält dig till listan. När du får ett utskick har du alltid möjlighet att avregistrera din epostadress

* obligatorisk uppgift
Email Format  

torsdag 14 januari 2016

Föreläsning om dödshjälp nu på video.

Torsdagen den 10 december (2015) höll Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa, ett intressant och viktigt föredrag om aktiv dödshjälp i Humanisterna Kalmars regi och i samarbete med ABF. Intressant och lätt skrämmande hur tabu frågan är bland svenska politiker. Det framgick tydligt att legal dödshjälp är en viktig humanitär fråga som handlar om människans värdighet. Såväl föredrag som intervju med Staffan Bergström finns nu på Youtube. Kolla gärna! Utöver direktlänkarna här så hittas de i Humanisterna Kalmars videoarkiv. Det hittar man under fliken "Video" här ovan. På fredagsmorgonen, dagen efter föreläsningen, höll Staffan Bergström föredrag för läkarna på Kalmar Länssjukhus. 

Humanisterna Kalmar följer upp temat med aktiv dödshjälp genom ett föredrag med efterföljande samtal av och med Inga-Lisa Sangregorio tisdagen den 12 april på Kalmar Stadsbibliotek. Utgångspunkten är hennes då nyutkomna bok "Den sista friheten. Om rätten till vår död" (Fri Tanke Förlag). Tid. kl 18 - 19.30.


Längd: Intervjun: 16;47 minuter
Längd: Föreläsning: 50:22 minuter.
Nytt koncept. Powerpoint - 52 rutor - synkad med videon i två parallella fönster. Det är mycket pedagogiskt och lätt att följa. Det är en webbplats som heter www.zentation.com som bjuder på denna finnes. Och det är vår videoredigerare Henrik Brosenius som hittat och fixat.
-
Intervju:


-
-
Föreläsning:

-
-
-

  

fredag 4 december 2015

Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom – varför straffbart i Sverige? 10 december

Humanisterna Kalmar bjuder i samarbete med ABF in till föreläsning med Staffan Bergström, läkare och professor emeritus i internationell hälsa. Staffan Bergström har en stor del av sitt yrkesverksamma liv arbetat med mödravård och reproduktiv hälsa i tredje världen. För detta tilldelades han 2010 Hedeniuspriset.

Hur fungerar aktiv dödshjälp och vilka metoder används i världen? Är det sant att det blir ett "sluttande plan" i länder där dödshjälp införts, och att man då använder sig av aktiv dödshjälp på allt svagare indikationer? Varför är det inte tillåtet med aktiv dödshjälp i Sverige, trots att man i undersökningar funnit att majoriteten av svenskarna är positiva till det? Dessa frågor, och många fler, hoppas vi att få svar på!

Datum: Torsdagen den 10 december
Tid: 18 – 19.45
Plats: Sjöfartshögskolans aula, Landgången 4, Kalmar.
Affisch finns att ladda ner i pdf-format. Den kan skrivas ut i A3 eller A4. Skriv gärna ut och sätt upp på lämpliga ställen.
Facebookevent.
Inget inträde.
Alla är välkomna!