torsdag 18 januari 2018

Klimat, miljö och vårt sätt att leva. Samtal måndagen den 12 februari


Varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut?


Ett samtal mellan kosmologen och professorn Ulf Danielsson och kulturjournalisten Therese Uddenfeldt om det sköra klot vi lever på och vårt ansvar för framtida generationer.


Datum: Måndagen den 12 februari
Plats: Kalmar stadsbibliotek - mitt i biblioteket
Tid: 18.00 (avslutas mellan 19.30 och 19.45)

Facebookevenemang! (dela gärna!)
Affisch: Kalmar Stadsabiblioteks affisch i pdf-format.
(fritt att skriva ut och sätta upp!)  

Inget inträde! Alla är välkomna!

Samtalet gäller de svåra frågorna om klimat, miljö och vårt sätt att leva. Utgångspunkten är två viktiga och välskrivna böcker. Therese Uddenfeldt har skrivit boken "Gratislunchen - eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut". Ulf Danielsson har skrivit boken "Vårt klot så ömkligt litet".

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Linnéuniversitetet, ABF Östra Småland/Öland och nätverket Folk och Frö.


Presentation av samtalspanelen.


Therese Uddenfeldt är kulturjournalist och lärare. Hon har jobbat på såväl SVT som Sveriges Radio. Hon har skrivit boken “Gratislunchen. Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut” som kom ut 2016. Det krävdes fem år av research och skrivande att färdigställa boken. Klimatångest var motor och drivkraft.

Det är en välskriven och påläst bok som gäller fossil energi, vår framtid och ett hållbart sätt att leva. Klimatfrågan tickar i bakgrunden. Bokens fokus är energifrågor och då speciellt fossil energi i form av olja, kol och naturgas. Hon belyser det nära sambandet mellan tillväxt och ökad energikonsumtion. T.ex. redovisar hon att utvecklingskurvorna för tillväxt och energikonsumtion i stort sett följer varandra under hela den moderna industriepoken.

Therese Uddenfeldt redovisar ett fascinerande tankeexperiment om vad som händer om vi lyckas fasa ut olja och övriga fossila energikällor och ersätter det med förnyelsebar energi - sol, vind, vatten och bioenergi – och/eller säkra kärnkraftverk. Och då parat med att den globala tillväxten rullar på i samma takt som under se senaste 100 åren med denna rena energi. Det är ett tankeexperiment som är drabbande.

En enkel slutsats efter att ha läst boken är att vi - och ansvarstagande politiker - måste lära oss att använda enkel matematik vad gäller de stora framtidsfrågorna. Det gäller matte på grundskolenivå. Tex. hur mycket litium måste produceras om året för att alla bilar i hela världen ska kunna drivas av el. Man kan ändra premissen. Hälften av bilarna drivs av el och hälften av biobränsle. Hur stor markareal behövs för att producera det biobränsle som då behövs? Hur ofta måste solpanelerna, litiumbatterierna och vindkraftverken bytas ut?

“Gratislunchen” har fått många uppskattande recensioner. Om man googlar “Gratislunchen” så hittar man en hel del.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och verksam vid Uppsala Universitet. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Utöver sin naturvetenskapliga kompetens är han djupt engagerad i den stora gåtan att vara en medveten reflekterande aspekt av universum som kan förundras och ställa frågor. Han har medverkat ett antal gånger såväl i Filosofiska som Teologiska rummet och hållit i P1:s Tankar för dagen ett tiotal gånger . Han hade ett jättefint Sommar i P1 i juli 2010. Han har också medverkat i SVT:s “På spåret”.


Ulf Danielsson är en flitig populärvetenskaplig författare. Det är den sidan av hans kompetens som gör det möjligt för oss lekmän att få ta del av frågor och kunskapsskärvor från den moderna kosmologins frontlinjer och i detta förundras ytterligare ett snäpp över universum och människans förmåga att grubbla och ställa frågor. Den sidan tackar vi för!

Ulf Danielsson fick Hedeniuspriset för sin folkbildargärning hösten 2015. Våren 2016 fick han Harry Martinssonpriset. Vad gäller det senare finns ett krav för att komma ifråga som är värt att citera. Priset kan delas ut till “den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Ulf Danielssons senaste bok heter “Vårt klot så ömkligt litet”. Den kom ut 2016, några månader efter att han hade fått Harry Martinssonpriset. Det är denna bok som är utgångspunkten för samtalet med Therese Uddenfeldt.

Ulf Danielsson har länge forskat på rymdens riktigt stora frågor, om tidens början, om svarta hål och mörk materia. I ”Vårt klot så ömkligt litet” återvänder han till jorden och sätter in den i ett kosmiskt perspektiv som ger frågan om klimatet helt nya dimensioner – vi bor på en febrig planet på katastrofens rand”.

Det är ett citat från en nyhetsbrev från Fri Tanke Förlag. Jag kan tillägga att boken är välskriven, intressant och tankeväckande. Den bjuder bland annat på en fascinerande kunskapshistorisk resa som ger perspektiv på den komplicerade problematiken med klimat och förhöjda halter av koldioxid. Bara en sådan liten detalj som hur de stora upptäcktsresorna med segelfartyg på 15- och 1600-talet gjorde att man behövde förstå mer om vindar och havsströmmar. Man börjar samla systematiska observationer och kunskapen börjar växa. Lufttemperatur, havsströmmar, passadvindar med olika riktning etc. Han ger en viktig och lärd ram kring det som alltmer ter sig som en av mänsklighetens ödesfrågor: klimatet.

Men som kosmolog sticker han inte under stol med de katastrofer, några gigantiska, som drabbat jorden genom dess historia. Och att det inte finns några garantier mot framtida kosmiska katastrofer även om vi skulle skärpa oss. Som en del i det jordiska livets bistra kosmologiska existensvillkor håller han fram att även utan katastrofer – kosmologiska eller mänskligt orsakade – så har livet på jorden ett slut i en avlägsen framtid. Med detta som bakgrund lyfter Ulf Danielsson fram den tragiska möjligheten att, om vi rullar på som vanligt - bussines as usual, så är chansen stor att vi som modern global industrikultur försämrar livsbetingelserna så drastiskt att den mänskliga civilisationen som vi känner den kommer att gå under.

Läs gärna Ulf Danielssons korta presentation på den egna bloggen av “Vårt klot så ömkligt litet”. Om man googlar boktiteln så hittar man en hel del. Läs gärna vetenskapsjournalisten Karin Bojs korta recension i Dagens Nyheter.

Välkomna till ett spännande samtal på Kalmar Stadsbiblotek.lördag 9 december 2017

En lyckad föreläsning om sekulär andlighet med filosofen Cathrine Felix


Cathrine Felix på scenen mitt i biblioteket!
Den 16 november föreläste filosofen Cathrine Felix på Kalmar Stadsbibliotek om vikten av att återta begreppet andlighet från den religiösa sfären. Rubriken var “Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt?”, vilket är en retorisk fråga som leder till att det är något mycket viktigt och ej nödvändigtvis kopplat till en religion. Den 16 november var tillika den tredje torsdagen i november som Unesco har utnämnt till Filosofins dag. Vi valde denna torsdag för att det var Filosofins dag. Men just detta faktum fick inte mer uppmärksamhet än några ord innan föreläsningen började och att vi lagt ut ett antal tre olika debattartiklar som Humanisterna Kalmar skrivit tidigare för att uppmärksamma filosofins dag. Dom var utlagda lite osystematiskt och glest för publiken att kolla innan det började. Se nedan om Filosofins dag!

Cathrine Felix kom från Oslo där hon sedan våren 2017 forskar om visselblåsare. Arrangemanget anordnades av Humanisterna Kalmar i nära samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och med stöd av ABF Östra Småland/Öland. Mellan 45 och 50 personer hade hittat dit. 

Cathrine Felix 
Det var en bra och distinkt föreläsning, samtidigt avspänt och med en lätt hand om sekulär andlighet. Cathrine menade med eftertryck att 'andlighet' är något universellt mänskligt och att det är ett ord vi behöver återta från den religiösa världen. Det blev sedan ett bra samtal med en engagerad publik.

Innan föreläsningen gjordes en videointervju med Madeleine Ahlgren som intervjuare. Cathrine Felix var väldigt nöjd med kvällen och arrangemanget - och positivt överraskad över att det blev en så bra samtals- och frågestund efter föreläsningen.


Podfil från föreläsningen. 

Det finns sedan några dagar en podfil att lyssna på från föreläsningen. Tyvärr blev det en rejäl miss med videoinspelningen. Vår duktiga redigerare Henrik Brosenius tyckte inte att videomaterialet gick att få ihop på ett godtagbart sätt. Tyvärr! Podfilen här är sammanställd av en superamatör.


Podfilen innehåller såväl föreläsning som efterföljande samtals- och frågestund. De båda delarna är ungefär lika långa. Videointervjun med Cathrine Felix har funnit tillgänglig sedan ett par veckor. Bådadera hittas under fliken "Video" här på bloggen (se flikarna i ovankanten). Fördelen med en podfil är att man kan lyssna på mobilen när det passar och man har annat för händerna. Vi funderar på att utveckla ett regelrätt podkoncept. När vi spelar in video får vi alltid en separat ljudfil av god kvalitet. Även när det blir bra videoinspelningar kan man även redigera en podfil och lägga ut.

Podfil: Längd 1:17, storlek 53 MB. Ladda ner/öppna

Så vi passar på att fråga om det finns någon/några medlemmar som kan hjälpa till att få igång en regelrätt pod och som kan redigera ljudet. Tanken är att i första hand lägga ut de föreläsningar vi arrangerar. Och här finns även en hel del arkivmaterial som kan användas. Skulle vi bli varma i kläderna kan förstås podkonceptet utvecklas på olika sätt med intervjuer och samtal kring olika frågor som engagerar medlemmarna i Humanisterna Kalmar. Om du som läser detta är intresserad eller känner till någon som kan vara intresserad så tipsa styrelsen.


Filosofins dag. 

Lite tips från arkivet.
"Glöm inte filosofins dag". Barometern debatt på filosofins dag, den 21 november 2013.
"Filosofi förbättrar tillvaron". Debattsidan i Östra Småland på Filosofins dag torsdagen den 20 november 2014.  
"Vad är vårt gemensamma mänskliga?" I papperstidningen var rubriken "Det vi har gemensamt kan föra oss samman". Insändarsidan i Barometern på Filosofins dag torsdagen den 19 november 2015.
Videoinspelat arrangemang på Byteatern på Filosofins dag 2014. Det var ett initiativ av Humanisterna Kalmars och genomfördes i samarbete med Byteatern och med stöd av ABF Östra Småland/Öland. Platsen var Byteaterns trevliga teatercafé. Detta blev inledningen till ett samarbete med Byteatern som resulterade i elva Filosofiska caféer under tre terminer. 


En fin vy av föreläsningsmiljön på Kalmar Stadsbibliotek 

lördag 2 december 2017

Pubföreläsning av Birgitta Forsman måndagen den 4 december.


Skeptiker- och humanistpub.
Med föreläsning av Birgitta Forsman.

Datum: Måndag 4:e december
Plats: Park Hermina, Kalmar (vägg i vägg med Kalmar Konstmuseum)
Tid: 17:00-19:00

Pub startar som vanligt vid 17.00
Kl 18 börjar föreläsningen med Birgitta Forsman, docent i vetenskapsteori.
Hon kommer prata om gudlös etik. Efter föreläsningen blir det samtal och frågor!

Vi lever i ett samhälle som fortfarande är starkt präglat av den religiösa moralen och etiken. Det var en stor olycka att kristendomen för lite mer än 1600 år sedan trängde ut den grekiska filosofin. Mycket kunskap har på grund av religionernas skull gått förlorad i bokbål och människor har lidit av kyrkligt utförd tortyr och förtryck. Efter mycket utveckling har vi i västvärlden börjat frigöra oss från det religiösa förmyndarstyret, och nu är det hög tid att också befria etiken ur religionens tvångströja.”

Birgitta Forsman är docent i vetenskapsteori med inriktning mot forskningsetik vid Göteborgs och Lunds universitet, men har också en bakgrund som kulturarbetare. Som forskare och universitetslärare har hon skrivit flera böcker om forskningsetik och haft många olika uppdrag med anknytning till etik och vetenskap. Efter pensioneringen har hon skrivit bland annat Arvet från Darwin (2009) och Gudlös etik – en befrielse ur religionens tvångströja (2009), båda på Fri tanke förlag.

Birgitta Forsman hade under ett antal år en blogg på Forskning och Framstegs webbplats. Där finns över 40 bloggar med texter utifrån hennes specialområden. Hennes avslutningsblogg från oktober 2014, "Summering", ger en bild av hennes engagemang och spännvidden i hennes kompetens.

Föreläsningen anordnas i samarbete med ABF Östra Småland/Öland.
Inget inträde!
Alla är välkomna!torsdag 26 oktober 2017

Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt. Torsdagen den 16 november.

Föreläsning och samtal med
filosofen Cathrine Felix på Kalmar Stadsbibliotek.Från Kalmar Stadsbiblioteks
Programfolder för hösten 2017

Datum: Torsdagen den 16 november (även UNESCO:s Filosofins dag)
Plats: Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket
Tid: 18.00 - ca 19.30
Affisch i pdf-format!
Facebookevenemang!


Andliga upplevelser och andlig utveckling förbinds ofta med föreställningar om en övernaturlig verklighet oberoende av människan.. Med hjälp av tänkare från den internationella scenen problematiserar Cathrine Felix detta perspektiv. 

Cathrine Felix doktorerade 2015 i praktisk filosofi i Lund. Hon har undervisat i Lund och Göteborg. Sedan våren 2017 forskar hon om visselblåsare i Oslo. Hon har medverkat ett flertal gånger i Filosofiska rummet och är medlem i Human-Etisk forbund i Norge.

Vi räknar med att göra en videoinspelning av föreläsningen. Den kommer att hittas under fliken "Video" här på bloggen någon vecka efter arrangemanget. Om det finns tid gör vi även en videointervju innan föreläsningen.

PS: Denna torsdag är tillika Filosofins dag som instiftades av Unesco 2005. Den infaller alltid tredje torsdagen i november. Humanisterna Kalmar har med viss ojämnhet uppmärksammat denna dag. Samtalskväll 2013Arrangemang på Byteatern 2014, Artikel i Barometern 2013, artikel i Östra Småland 2014, artikel i Barometern 2015. Denna gång uppmärksammar vi Filosofins dag genom en föreläsning som vi hoppas ska inspirera till ett engagerat samtal och filosofiskt reflekterande kring ett ovanligt ämne - "Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt?"

Arrangemanget genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland.

Alla är varmt välkomna!
Inget inträde!
lördag 19 augusti 2017

Om Einsteins förhållande till tro och religion. Föreläsning den 25 september.Einstein – troende, agnostiker eller ateist?

Föreläsning och samtal med
idéhistorikern Per Sundgren

Plats: Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket.
Datum: Måndagen den 25 september.
Tid: Kl 18.
Affisch: Pdf-format. Skriv gärna ut och sätt upp på jobbet eller i närbutiken.
Ladda hem affisch:
Facebookevent!

I en essä 1930 uttryckte Einstein sin förbundenhet med vad han kallade kosmisk religiostitet. Han tog samtidigt avstånd från religiositet som byggde på föreställningar om en personlig gud. Då väckte Einsteins syn hård kritik från etablerade teologer. De senaste årtiondena har Einstein ofta lyfts fram som ett stöd för traditionell religiositet. Per Sundgren kommer att ge ett initierat perspektiv på Einsteins syn på religion och religiositet

Per Sundgren har doktorerat i idéhistoria på en avhandling om kulturen och arbetarrörelsen på Södertörns Högskola. Han är lärare i botten och har varit kulturborgarråd i Stockholm för Vänsterpartiet. Han är ordförande för Stiftelsen Jämlikhetsfonden.

Per Sundgren har skrivit om föreläsningsämnet såväl på DN Kultur (januari 2008) som i Humanisten något år tidigare.   

Arrangörer: Humanisterna Kalmar i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland. 

fredag 24 februari 2017

Årsmöte söndagen den 12 mars

Humanisterna Kalmars årsmöte 2017 

Söndagen den 12 mars håller Humanisterna Kalmar årsmöte.
Plats: Kalmar konstmuseum, Biblioteket (plan 2) 
Tid: kl 13. 


OBS! Om man ska gå på årsmötet behöver man inte betala inträde! Dessutom erbjuds man att se pågående utställningar innan årsmötet. Plus att de som så önskar får hänga med på en guidad visning kl 12. Museet öppnar kl 11. Söndagen den 12 mars är sista dagen för utställningen "Den sista ölandshästen". Så passa på! 

Vi börjar kl 13 med en öppen föreläsning av Pav Johnsson, ornitolog och lärare på Ölands Folkhögskola. Han medverkar i SVT:s ornitologiska äventyrsprogram "Det stora fågeläventyret". Hans föreläsning har rubriken "Fåglar - mer än bara dinosaurier". Efter föreläsningen blir det en stund för mingel och enkel fika.   

Kl 14 kör vi igång ordinarie årmötesförhandlingar.

Årsmöteshandlingar finns som pdf-filer som kan laddas ner här. 
      Dagordning.

Ett nytt nummer av medlemstidningen Humanisten - nr1/2017 - har just kommit ut.

lördag 8 oktober 2016

3 november. "1600-talets Sverige under europeisk influens". Föreläsning på Teatervallen

Torsdagen den 3 november håller Erland Sellberg, professor emeritus i idéhistoria, föreläsning på Teatervallen i Kalmar i Humanisterna Kalmars regi. Det är under veckan ”Ljus på kultur” och ingår i Kalmars historievecka 2016 på temat "Möt stormaktstiden i Kalmar".

Rubrik: "1600-talets Sverige under europeisk idéinfluens”.

Tid: 19.30.
Inträde: 50 kr.
Efter föreläsningen blir det utrymme för frågor och samtal.
Förtäring finns att köpa.

Teatervallen nyöppnades i början av hösten med ambitionen att bli en viktig kulturscen i Kalmar. Humanisterna Kalmar tycker det är spännande att komma med på ett hörn.
Serveringen tas över av Västerportkyrkans Soppkök som är ett socialt projekt i Arbetsgivarringens regi. 
Man kan läsa om konceptet och bakgrunden i Barometern.

PS (2.11)! Livesändning på Youtubekanal! Nytt för i år är att "Ljus på kultur" har skaffat en Youtubekanal och testar att livesända en del arrangemang. Denna föreläsning är ett av de arrangemang som valts ut. Kameror och teknik sköts av elever på filmlinjen på Ölands folkhögskola. Man bör komma rätt via denna länk!    

Den kan skrivas ut i A3 och A4. Det går även att göra flyers i A5.
Facebookevent!

Humanisterna Kalmar blev tillfrågade i somras om vi ville vara med och arrangera en föreläsning på temat 1600-talets filosofi och tankeströmningar under Kalmars historievecka i början på november. Historieveckan ingår som en del i veckan "Ljus på kultur", den årligt återkommande kulturveckan i Kalmar. Vi tyckte det lät spännande och svarade "ja" med tanke på att 1600-talet är en filosofisk och idéhistorisk brytningstid. 

Om man vill skriva ut affischen ska man göra
det via länken till pdf-varianten ovan!! 
Övriga arrangörer för denna historievecka på temat "Möt stormaktstiden i Kalmar" är Kalmar Läns Museum, Kalmar Slott, Kalmar kommun, Kalmar City, Länsstyrelsen i Kalmar län och Arkeologerna/Statens Historiska museum. Göran Modig, historiker, är projektansvarig. När det gäller föreläsningen så fortsätter Humanisterna Kalmar sitt vanliga samarbete med ABF.

Program för historieveckan se vidare

I slutet på 1500-talet och på 1600-talet formas idéer i Europa som förebådar upplysningen. Såväl kyrkans som Aristoteles auktoritet börjar ifrågasättas. Under inflytande från nya idéer i Europa börjar Johan Skytte, godsherre på Strömsrum i Ålem och rådgivare till Gustaf II Adolf, forma en modern syn på utbildning och skola. En viktig influens är den franska filosofen Petrus Ramus, Erland Sellberg kommer att berätta om hur tankevärlden såg ut i Sverige på 1600-talet och hur den påverkades av olika tankeströmningar i Europa. Kanske kommer föreläsningen att ge pusselbitar i förståelsen av det moderna, nutida Sveriges framväxt.

Alla är hjärtligt välkomna!


PS. Extra föreläsning.
Det blir en extra föreläsning av Erland Sellberg i Ålems församlingshem dagen efter, dvs fredagen den 4 november kl 18. Där är rubriken "Johan Skytte som utbildningspolitiker". 

Sveriges första allmänna skola startades av Johan Skytte i Ålem 1637!! Den Skytteanska skolan är fortfarande igång!! Häftigt! Det blir en visning av Skytteanska skolan tvärs över vägen efter föreläsningen. Med tanke på att det är Allahelgonahelgens främsta ljuständarkväll så kan det var mycket folk i rörelse i Ålems kyrkby där församlingshemmet ligger.

Arrangörer: Ålems Hembygdsförening, Ålems bibliotek och Ålems församling. Idé och en hel del kringarbete har gjorts av Carl Gustaf Olofsson, Ålemsbo och aktiv i Humanisterna Kalmar och medlem i såväl Ålems Hembygdsförening som PRO Ålem.

Affisch i pdf-format.